Приходите в бюджета са с 1.3 млрд. лв. по-малко

Бюджетното салдо продължава да е положително, което се дължи на свитите разходи

Приходите в бюджета са с 1.3 млрд. лв. по-малко

Снимка: Economic.bg/Архив

716 ~ 2 мин. четене

Бюджетният излишък на България към края на юни е 1.56 млрд. лв., сочат предварителните данни на финансовото министерство. Положителното салдо изглежда внушително, особено на фона на коронакризата и извънредните държавни разходи, с които властта се хвали постоянно. Статистиката показва обаче, че излишъкът е двойно по-малък от съпоставимия период на миналата година.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към юни 2020 г. се очаква да бъдат 48% от актуализирания годишен разчет, т.е. има леко неизпълнение. И това при положение, че с актуализацията на бюджета, приета набързо по време на извънредното положение, Министерството на финансите заложи 2.44 млрд. лв. по-малко постъпления спрямо разчета, одобрен в края на миналата година.

Засега данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към юни 2020 г. се свиват "само" с 1.3 млрд. лв. в сравнение с първите шест месеца на 2019 г. Постъпленията от помощи, в което влизат европарите, нарастват с 417.3 млн. лв. на годишна база. Нарастването идва заради ударните одобрения, които ЕК дава на всички държави в ЕС да усвояват фондове в подкрепа на икономиката и здравната система, засегнати от Covid-19.

В същото време обаче намаляват и разходите, въпреки че с актуализацията правителството одобри допълнително 1 млрд. лв. за програмата "60/40" и 700 млн. лв. за капитализация на ББР за да се подпомогнат фирмите. Очевидно тези средства са далеч от разходването, тъй като разходите реално се свиват със 700 млн. лв. спрямо година по-рано. Това вероятно се дължи на ограничени капиталови разходи - мярка, която държавата често предприема за да компенсира по-малкото приходи.

По-ниското усвояване на разходите спрямо изпълнението на приходите е причината за формирането на текущо превишение на приходите над разходите към полугодието, обясняват данните от министерството. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2020 г. са в размер на 19.8 млрд. лв., което е 41% от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към юни 2019 г. бяха в размер на 19.1 млрд. лв. Номинално нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други.

„Независимо от извънредните разходи, включително и финансирани чрез европейските програми, при обичайните разходи се наблюдава по-ниско усвояване, което е следствие от внимателното прецизиране, приоритизиране и пестеливо разходване на средства от бюджетните организации", допълват от там.

Подкрепи Economic.bg