„Булгаргаз“ намали още цената на газа в предложението за юли

Цената на руския природен газ трябва да бъде утвърдена по-късно днес от КЕВР

„Булгаргаз“ намали още цената на газа в предложението за юли

„Булгаргаз“ внесе предложение за още по-голямо намаление на цената на руския природен газ за месец юли. Новото заявление е депозирано днес в Комисията за енергийно и водно регулиране, която по-късно през деня трябва да утвърди цената на газа за този месец.

Общественият доставчик предлага със заявлението от 01.07.2020 г. цена, в размер на 19.10 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), която в сравнение с утвърдената за юни 2020 г., е по-ниска с 6.05% или с 1.23 лв./MWh.

„Булгаргаз“ съобщава, че предишната прогноза за цената на природния газ за юли, публикувана на 10 юни, е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващи компоненти, поради липсата на отчетна информация към момента навнасяне на заявлението. Тогава предложението беше за 19.49 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

КЕВР обаче е поискала държавното дружество да предостави отчетни ценообразуващи елементи, които към момента на внасяне на заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД – 10.06.2020 г. не са били известни. Затова днес доставчикът изготви и внесе ново заявление за утвърждаване цена на природния газ за месец юли 2020 г., с включени отчетни стойности на ценообразуващи компоненти към 30.06.2020 г. Тя трябва да бъде утвърдена от КЕВР днес.

Коментари: 0