Производствената инфлация се забавя рязко през февруари

Месечното свиване в ръста на производствените цените е предпоставка за забавяне на инфлацията

Производствената инфлация се забавя рязко през февруари

Снимка: Unsplash

696 ~ 1 мин. четене

Годишният ръст на производствените цени в България за февруари достигна 1.4%, което е най-ниският темп на нарастване от юни 2019 г., показват данните на НСИ. На месечна база показателят дори намалява - с 1%, докато през януари бяхме свидетели на ускоряване на инфлацията до почти едногодишен връх.

Увеличението в производствените цени на годишна база се дължи основно на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 4.7%) и на производството в добивната промишленост (с 3.2%). Увеличението на цените в преработващата промишленост е с 0.3%, и идва от ръста на производствените цени при обработката на кожи (с 6%),производството на хранителни продукти (с 4%), и ремонта и инсталирането на машини и оборудване (с 3.2%).

По-значително намаление в производствените цени на годишна база се отчита при производството на хартия и картон и изделията от тях (3.6%) и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – (3.3%).

За намалението на цените на месечна база основен принос има поевтиняването на производството в добивната промишленост (спад от 8.0%), и в преработващата промишленост (спад от 1.2%), дължимо на по-ниските цени при производството на основни метали и при производството на напитки. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено повишение на цените и на месечна база - с 0.4%.

Коментари: 0