Производството и търговията с ръст през октомври

Влошава се активността в строителството

Производството и търговията с ръст през октомври
216 ~ 2 мин. четене

Промишленото производство и на търговията на дребно бележат подобрение през октомври, при влошаване на активността в строителството. Това отчитат данните на НСИ.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства през октомври с 0,3% в сравнение със септември, когато беше отчетено понижение с 0,2 на сто, като това представлява подобрение на производството за четвърти от първите десет месеца на настоящата година.

Спрямо година по-рано календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира добро повишение с 2,8% (спрямо октомври 2015-а) след растеж от 2 на сто през предходния месец.

През октомври увеличение с 1,9% спрямо месец по-рано е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и с 0,5% в добивната промишленост, докато в преработващата промишленост беше отчетено намаление от 0,5 на сто. На годишна база производството в добивната промишленост нараства с 8,8%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,5% и в преработващата промишленост - с 1,7 на сто.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" през октомври е с 2,0% под равнището от предходния месец, след като през септември се понижи с 0,5 на сто. Това представлява влошаване на производството в строителния сектор за девети от десетте месеца от началото на годината, като единствено през август беше отчете месечен растеж от 0,4 на сто. Продукцията на гражданското и инженерно строителство намалява с 0,6%, докато продукцията от жилищно и сградно строителство се свива с 3,3 на сто.

На годишна база строителната продукция регистрира понижение с цели 14% след спад с 10% през септември, влошавайки се за десети пореден месец от началото на годината.

НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през десетия месец на настоящата година. През октомври оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, нараства по съпостави цени с 0,5% спрямо септември, когато се понижи с 0,2%, докато на годишна база търговският оборот се увеличи с 2,9% след повишение с 2,0% през предходния месец.

Днешните данни сякаш предполагат за наличието на стабилизация на растежа на българската икономика в началото на последното тримесечие за годината след известно негово забавяне през трите месеца до края на септември.Подкрепи Economic.bg