Работим за конкурентен пазар на ток

Дългогодишните договори с клиентите ни са знак за нашия професионализъм и партньорско отношение

Румяна Георгиева, собственик и председател на съвета на директорите на „Енерджи МТ”:

Работим за конкурентен пазар на ток

Енерджи МТ ЕАД е лицензиран търговец на електроенергия, един от първите регистрирани координатори на стандартна балансираща група от 01.09.2012 г. и координатор на първата реално оперираща комбинирана балансираща група. Екипът на компанията има над 10-годишен опит на свободния пазар на електрическа енергия.

Г-жо Георгиева, свободен ли е свободният пазар на електроенергия в България?

Вече всеки потребител има възможност да смени доставчика си, но въпреки това все още не са налице всички механизми за определяне на цената на електрическата енергия на пазарен принцип. Регулираният сегмент на пазара ще се запази за преходен период, през който домакинствата няма да имат икономически стимул да търсят смяна на доставчик. 

Как оценявате работата на Българската енергийна борса и развитието на пазара?

Функционирането на електроенергийната борса е положителна, дългоочаквана стъпка за България. Търговията на борса „ден напред” позволява на търговските участници да оптимизират позициите си преди балансиращ пазар. Същевременно, към момента, ликвидността на борсата е в пряка зависимост от предлаганото пределно количество електрическа енергия от държавните производители, което поражда големи разлики в клиринговата цена. Следващият етап, който всички очакваме, е въвеждането на пазар в рамките на деня.

Как успявате да сте конкурентоспособни на свободния пазар на електроенергия?

Конкуренцията в сектора е голяма. За да бъдем в челните позиции, ние се отнасяме отговорно и професионално към всеки детайл. Както във всеки бранш, и при нас има изпитания. Те се дължат най-вече на допускането на конкурентни предимства на компании, свързани с електроразпределителните дружества. Да останем конкурентоспособни в тази среда за нас е предизвикателство, което приемаме, и ние ще продължим да работим за утвърждаването на прозрачен и конкурентен електроенергиен пазар.

Защо клиентите да изберат Енерджи МТ?

Компанията е добре позната като доставчик на електроенергия, екипът ни има дългогодишен опит. Наши клиенти са множество стопански потребители, битови клиенти. Дългогодишните договори с тях са знак за нашия професионализъм и партньорско отношение. Работим успешно и с ВЕИ производители. Ние винаги сме се стремили да структурираме вътрешната си организация, така че да сме подготвени за предизвикателствата на свободния пазар и максимално да удовлетворяваме нуждите на своите клиенти. Затова апелът ни към всички е "да дадем заедно свобода на тока".

Коментари: 0