Работодатели заявиха 970 работни места за хора с увреждания

Позициите са по двете нови насърчителни мерки на Агенцията по заетостта

Работодатели заявиха 970 работни места за хора с увреждания

Работодатели заявиха 970 свободни работни места по новите мерки от Закона за насърчаване на заетостта, стимулиращи наемането на безработни от уязвимите групи на пазара на труда. Кампанията за набиране на заявки на Агенция по заетостта се проведе в периода 13-21 юли. 

Свободните позиции бяха заявени от близо 500 работодатели по чл. 51, ал.1 от ЗНЗ в рамките на определените 7 работни дни. Новонаетите лица ще са хора, които над 6 месеца са в бюрата по труда, младежи до 24 години и безработни с основно и по-ниско образование, както и хора над 50-годишна възраст. За период от 3 до 12 месеца 50% от разходите на работодателите за трудови възнаграждения и осигуровки на наетите ще се финансират от държавния бюджет.

Общо 184 фирми и организации заявиха готовност да наемат над 240 безработни с трайни увреждания. Държавата ще ги подкрепи по реда на чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ, като поеме 75% от разходите им за заплати и осигуровки за период от 3 до 12 месеца.

Над 60% от заявените работни места и по двете мерки са в областта на селското стопанство. Следват ги работните места в търговията, строителството, преработваща промишленост и хотелиерството и ресторантьорството.

Най-много работни места за безработни от уязвимите групи на пазара на труда са разкрили работодатели в бюрата по труда в Попово /53 работни места, от които 15 за лица с увреждания/, Ямбол /50, 8 за лица с увреждания/, Разлог и Гоце Делчев /по 49/, Перник, Каолиново, Враца, Омуртаг, Казанлък, Русе /около 30/ и др.

През месец септември предстои да се проведе втора процедура за прием на заявки и работодателите отново ще могат да кандидатстват за преференции в рамките на свободните средства, с които тогава ще разполага съответното бюро по труда.

Коментари: 0