3,9% ръст на промишленото производство през юни

Увеличение е регистрирано в преработващата промишленост

3,9% ръст на промишленото производство през юни
4667 ~ 2 мин. четене
Индексът на промишлено производство през юни, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 3,9% спрямо май 2016 г. Регистриран е ръст от 3,9% в сравнение със съответния месец на 2015 г., сочат данни на НСИ. 

Спрямо предходния месец на 2016 г. е регистрирано увеличение в преработващата промишленост - с 5.4%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%, и в добивната промишленост - с 0.3%. 

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 34.0%, производството на тютюневи изделия - със 17.4%, производството на напитки - с 8.8%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 6.5%. 

Спад е регистриран при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване и производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - по 5.4%, производството на мебели - с 4.5%, производството на превозни средства, без автомобили - с 3.1%. 

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 5.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5%, докато в добивната промишленост е регистриран спад от 4.1%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 54.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 9.8%, производството на електрически съоръжения - с 9.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 9.3%. 

Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 34.6%, производството на основни метали - с 13.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 10.0%, производството на превозни средства, без автомобили - с 5.1%.


Подкрепи Economic.bg