Разрешенията за подслушване са се увеличили с 285 за година

Повишението е основни заради Специализираната прокуратура

Разрешенията за подслушване са се увеличили с 285 за година

Снимка: Pxhere

Разрешенията за използване на специални разузнавателни средства (СРС) през 2018 г. са били с 285 повече, отколкото през 2017 г., а отказите за предоставянето им са намелил сък 170. Това гласи годишният доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за 2018 г.

Във въпросния доклад е обяснено, че завишеният брой разрешения за подслушване се дължи на работата на Специализираната прокуратура, като тя е получила повече половината разрешения.

По данни на Висшия съдебен съвет (ВСС) през 2018 г. в съдилищата по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) и от наблюдаващите прокурори са постъпили общо 6096 искания за използване на специални разузнавателни средства. Дадени са разрешения за 5353 от исканията, 752 са отказите.

За сравнение, през 2017 г. според доклада на комисията, също приет от парламента, е имало постъпили 6012 искания, по които са дадени 4619 разрешения, от които 1022 са за продължаване на срока за използване на СРС. Отказите са били 1362. Изготвените искания за прилагане на специалните средства по отношение на престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи са седем, сочат данните на ВКП, цитирани в документа.

Спрямо 45 свидетели по наказателни производства, дали съгласие за установяване на престъпна дейност на трети лица, са използвани СРС. За миналата година в седем от случаите за непосредствена опасност според ЗСРС е разрешено на органите тяхното използване.

Докладите за унищожаване на събраната информация чрез СРС са 4305 през 2018 г. По данни на трите мобилни оператора в предприятията за 2018 г. са постъпили над 54 хил. съдебни разпореждания за достъп до данни като над 18 хил. са по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и над 18 хил. по Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). За 2017 г. съдебните разпореждания са били 67 хил.. В 261 случая има отказ на мобилните оператори да предоставят трафични данни заради неспазени процедури и изисквания по ЗЕС и НПК, посочват от парламентарната комисия.
Коментари: 0