Регионалното министерство има още един зам.-министър

В периода септември 2013 – януари 2015 г. Валентин Йовев е бил изпълнителен директор на Агенцията по геодезия

Регионалното министерство има още един зам.-министър
Министър-председателят Бойко Борисов назначи Валентин Йовев за зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. В краткото представяне, което е изпратено от Министерски съвет, се посочва, че досега той е бил управител на „Проно” ЕООД – специализирано звено към Министерството на отбраната за изготвянето на инвестиционни проекти, свързани със сигурността и отбраната.

По образование Валентин Йовев е инженер, магистър по геодезия от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

В периода септември 2013 – януари 2015 г. е бил изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Има 31-годишен трудов стаж.
Коментари: 0