Рекордна глоба за eMag от 4,6 млн. лева

Тя е за 15 нарушения при рекламни кампании

Рекордна глоба за eMag от 4,6 млн. лева

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 32 от ЗЗК от страна на „Данте Интернешънъл“ СА, Румъния (ЕМАГ) при провеждането на рекламните кампании:  „Черен петък“ (28.11.2014 г.), „Emag – Най - лесния начин да поръчаш – Най - сигурния начин на доставка - Милиони начини да се зарадваш” (03. - 24.11.2014 г.), „Две години eMag.bg” (08.12.2014 г.) Комисията установи и нарушения по чл. 32 от ЗЗК, осъществени от „Данте Интернешънъл“ СА съвместно с „Хеликон“ АД в рамките на кампаниите „Черен петък“ (28.11.2014 г.),  „Революция на цените“ (17-19.02.2015 г.), „Crazy days“ (19-21.05.2015 г.) и „Ловци на намаления“ (14-16.07.2015 г.), както и нарушения, осъществени  съвместно с „Колибри“ ООД в рамките на кампаниите „Революция на цените“ (23-25.06.2015 г.) и „Crazy days“ 24-26.03.2015 г.  

За установените нарушения Комисията наложи имуществена санкция на „Данте Интернешънъл“ СА общо в размер на 4 657 779 лв. Санкцията е изчислена като процент от размера на приходите от продажби на дружеството за 2015 г.

За установените нарушения от страна на другите две дружества Комисията им наложи имуществени санкции общо в размер на 281 552 лв. за „Хеликон“ АД и 17 220 лв. за „Колибри“ АД

 Производството е образувано по искане на „Сторе“ ЕООД  с твърдения за извършени нарушения по гл. VІІ от ЗЗК от страна на „Данте Интернешънъл“ СА. В хода на проучването КЗК конституира като ответни страни по преписката  „Хеликон” АД и „Колибри” ООД- Marketplace партньори на ЕМАГ. 

Комисията установи, че поведението на „Данте Интернешънъл“ СА, „Хеликон“ АД и „Колибри“ ООД  в рамките на описаните по-горе рекламни кампании има заблуждаващ характер по смисъла на чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК по отношение на крайните цени на определени промоционални продукти, съответно за начина на тяхното  формиране и представяне.

Коментари: 0