Румен Овчаров е ощетил „Мини Бобов дол“ с 9 млн. лв., смята прокуратурата

Обвиненията по този казус бяха внесени през февруари, но сега държавното обвинение ги прецизира

Румен Овчаров е ощетил „Мини Бобов дол“ с 9 млн. лв., смята прокуратурата
Бившият министър на енергетиката от квотата на БСП Румен Овчаров е ощетил „Мини Бобов дол“ ЕАД с близо 9 млн. лв. по време на своето управление в периода 2006 – 2007 г. Това става ясно от прецизираното обвинение срещу него, внесено днес от Специализираната звено „Антикорупция“ към прокуратурата.

След изготвяне на съдебно икономическата експертиза, на Румен Овчаров е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, от която за „Мини Бобов дол“ са последвали щети в размер на 8 940 231.47 лв., се казва в официалното съобщение на държавното обвинение.

Разследването е установило, че Румен Овчаров, въпреки задълженията си като министър на икономиката и енергетиката и принципал на „Мини Бобов дол“ ЕАД, не е упражнил достатъчно контрол върху работата на изпълнителния директор на дружеството, което тогава е държавна собственост. Изпълнителният директор не е предприел действия по събиране на вземания от договора за наем с „Ораново“ ООД и не е извършил действия за подобряване на финансовото състояние на дружеството. Щетите, които са настъпили за „Мини Бобов дол“ представляват неплатени наемни суми от договора с „Ораново“, режийните разходи по производствената дейност и разликата между фактуриран наем и начислени амортизационни отчисления от „Мини Бобов дол“.

Обвиненията към Овчаров по този казус бяха внесени през февруари 2017 г., малко след като получи и обвинения за проекта „АЕЦ „Белене“. Сега прокуратурата внася конкретизация по обвинението на Румен Овчаров за извършено от него престъпление по служба  в периода 31 май 2006 до 26 февруари 2007 г., при условията на продължавано престъпление.

На 31 май 2006 г. той е превишил властта си като е дал разрешение на „Мини Бобов дол„ ЕАД да сключи договор за наем с „Ораново“ООД, като е иззел правомощията на Министерски съвет съгласно чл.5, т.3 от Закона за подземните богатства. По силата на този договор е дадено право на „Ораново“ да организира и управлява подготовката и изземването на запасите от въглища в мината и е нарушен Закона за концесиите.

Настъпили са значителни вредни последици за „Мини Бобов дол“ и българската държава, изразяващи се в осъществен неконтролиран и незаконен добив на подземни богатства изключителна държавна собственост, създадена възможност от засягане на живота и здравето на населението. Като не се е съобразил с разпоредбите на Закона за подземните богатства, а именно - концесията е следвало да се предостави на физически и юридически лица, които удостоверяват, че имат надлежна регистрация и притежават необходимите технически, управленски и финансови възможности, предложил на Министерски съвет да вземе решение за прехвърляне на права и задължения по невлязъл в сила концесионен договор на „Мини Бобов дол“ от държавното дружество на „Ораново“ за срок от 35 години.

На 26 февруари 2007 г., той е сключил допълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на концесия на „Мини Бобов дол“ ЕАД и от това са настъпили значителни вредни последици за „Мини Бобов дол“ и българската държава изразяващи се в лишаване на държавното дружество от предмета на дейност, пише в мотивите на държавното обвинение.
Коментари: 0