S&P намали перспективата на България на стабилна заради COVID-19

Рейтинговата агенция потвърди ‘BBB’ рейтинга на страната

S&P намали перспективата на България на стабилна заради COVID-19
1052 ~ 2 мин. четене
Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2' и ревизира перспективата от положителна на стабилна.

Ревизията отразява очакванията за значителното влошаване на растежа в България, както и в други държави, през 2020 г., в резултат от въвеждането на мерки за овладяване на пандемията с Covid-19. Изтъквайки пряко засегнатите сектори на търговията на дребно, транспорта и туризма, анализаторите прогнозират, че негативните ефекти ще рефлектират и върху други, удряйки например инвестициите и частното потребление. 

Заради малкото случаи на заразени у нас, рейтинговата агенция очаква икономиката да започне да се възстановява още през тази година, главно с увеличаване на вътрешното търсене. Прогнозата е, че износът ще се възстанови през 2021 г., но заради шокът у търговските партньори на страната все пак ще се намали външното търсене. 

Безработицата се очаква да скочи до около 9% през 2020 г. от рекордно ниските 4.2% през 2019 г. 

От рейтинговата агенция отчитат нарастване на макроикономическите и фискални рискове, но имайки предвид, че през последните години макроикономическите дисбаланси на страната са се свили значително, очакванията на анализаторите са, че българската икономика ще се възстанови през 2021 година.

Според оценката на S&P Global Ratings България влиза в настоящата рецесия със силна външна позиция, след години на излишък по текущата сметка. Държавният дълг е нисък и страната отчита бюджетни излишъци през последните четири години. Според рейтинговата агенция отговорът на политиката за преодоляване на последствията от пандемията няма да застраши стабилността на публичните финанси, като се посочва, че режимът на валутен борд в страната насърчава разумната фискална политика. 

Анализаторите от S&P Global Ratings отбелязват още, че България постига стабилен напредък към присъединяването си към ERМ II и банковия съюз. Все пак се посочва, че политическите вълнения, намиращи се извън контрола на страната, може да повлияят върху плана за присъединяване към ERM II до юли 2020 г., какъвто е планът – решението трябва да се вземе от финансовите министри на еврозоната и Дания, както и от ЕЦБ. 

Присъединяване към ERM II ще повиши доверието в страната, отбелязват от агенция. Ограничения пред рейтинга пък се явяват институционалната среда и ниският БВП на глава от населението, в сравнение с останалите европейски страни.

Сред основните фактори, които биха могли да доведат до повишение на рейтинга, са връщането към предишната траектория на растеж, без натрупване на големи макроикономически дисбаланси, както и подобрение във външните баланси, надхвърлящо очакванията на агенцията. Съответно сред факторите, които биха довели до понижение на рейтинга, са изведени появата на външни, макроикономически или фискални дисбаланси.

Коментари: 0