Столична община пристъпва към истинско е-управление

Гражданите ще могат да заявяват, плащат и използват някои услуги онлайн

Столична община пристъпва към истинско е-управление

Снимка: Economic.bg/Архив

Столична община, заедно с районните администрации Банкя, Надежда, Сердика и Триадица, правят скок към модернизацията си и вече ще предлагат ефективно и изцяло електронни услуги. 

Към момента тече поетапното им присъединяване към платформата на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) към т.н. "Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги". 

В превод това означава, че гражданите и бизнесът най-накрая ще получат по-пълноценен достъп до електронни услуги на администрацията, като ще могат да ги заявяват, плащат и използват онлайн. 

Пилотните общини са избрани заради активността на гражданите в заявяването на услуги по електронен път в съществуващата към момента система на Столична община. 

По данни на ДАЕУ в началото хората ще получат достъп до близо 60 е-услуги, които могат да бъдат намерени в Единния портал за достъп до е-услуги. За период от 3 до 6 месеца ще бъдат тествани процесите по заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни услуги, ще се види, кои са най-търсените е-услуги от гражданите и бизнеса, ще се търсят варианти за оптимизиране на процесите. В зависимост от проявения интерес към електронните услуги в четирите пилотни администрации, ще започне присъединяване и на останалите районни структури.    

За да ползват е-услугите, гражданите трябва да имат Квалифициран електронен подпис (КЕП) или мобилен КЕП на Евротръст или B-Trust. Трябва и да се регистрират в Системата за еВръчване. Регистрация на фирмите става след подаване на подписано с електронен подпис заявление. 

Системата за еВръчване дава на гражданите достъп до получени и изпратени съобщения, до съхранявана за тях информация в регистри на първични администратори, както и възможност да управляват профила си. Що се отнася до профила на юридическо лице може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е предоставен достъп. 

Коментари: 0