Токът няма да поскъпне много за малките фирми

След 1 октомври цената на чистата енергия за небитовите потребители ще се движи в диапазона 95 и 110 лв./МВтчас

Иванка Диловска, член на УС на Института за енергиен мениджмънт:

Токът няма да поскъпне много за малките фирми

Снимка: Pixabay

Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев

Не се очакват никакви сериозни сътресения в цените на тока след излизането на малките небитови потребители на свободния пазар на електрическа енергия от 1 октомври 2020 г. Това обясни за Economic.bg Иванка Диловска, член на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт. През зимния период може и да има леко повишение на цените на енергията за тях, но през ІІ и ІІІ тримесечие на 2021 г. те би трябвало да се нормализират, прогнозира тя и посочи, че това ще е резултат не от промяната на тяхната позиция на пазара, а от сезонните промени в търсенето и предлагането на електроенергия.

„Това е предпоследната стъпка преди пълната либерализация на електроенергийния пазар, тъй като след това остава на него да излязат само битовите потребители“, посочи Иванка Диловска.

„КЕВР вече актуализира списъка на действащите търговци на електрическа енергия, ниско напрежение – общо 45 на брой, с които могат да бъдат сключени договорите за доставка. Самите досегашни снабдители – ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго-Про“ пък изготвиха списъците на всичките си небитови клиенти, които трябва да излязат на свободния пазар, с което ще помогнат на търговците да ги идентифицират. Даден е и един преходен период до 30 юни 2021 г., в който небитовите клиенти, които не са успели да сключат договор с търговец на ток до 30 септември 2020 г., ще продължат да бъдат снабдявани с електроенергия от досегашните си снабдители - ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго-Про“.

Причината е, че те също имат лицензи за търговия с електроенергия, но от 1 октомври ще влязат на пазара спрямо малките си небитови клиенти в новата роля на нещо като „служебни търговци“. Те ще доставят енергията по типов договор с общи условия, който вече беше одобрен от КЕВР и ще бъде със срок на валидност от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. Тук важното е да се отбележи, че те ще доставят електроенергията вече не по одобрените от КЕВР цени, а по определяни от самите тях на пазарен принцип за всеки следващ месец цени“, обясни Диловска. 

При положение, че борсовият електроенергиен пазар често е твърде динамичен, то на тези „служебни търговци“ няма да им е никак лесно да предвидят на какви цени да продават на клиентите си електроенергията цял месец напред. И то така, че хем да не загубят, ако борсовите скочат над предвиденото, хем и да не надвишат много кривата на пазарните цени, за да не ощетят клиентите си, които в резултат ще си потърсят други, по-адекватно ориентирани снабдители. 

От друга страна на самите малки фирми също няма да им е лесно да планират дейността си, особено ако им се налага да сключват по-дългосрочни договори, примерно за година напред, тъй като няма да знаят на каква цена ще купуват енергията. Още повече, че те досега бяха свикнали да получават електроенергията си на регулирана цена, която не се променяше цяла година, а това им даваше голяма сигурност в прогнозиране на себестойността на своята продукция или услуги.

„Става така, че т.нар. „служебни търговци“ ще поемат риск, че ще трябва да предлагат цени за поне месец напред, като имат възможност да определят цени и за по-дълъг период, но едва ли ще се възползват от това“ – коментира Иванка Диловска.

„А от друга страна малките фирми също поемат риска да се договарят с нови, непознати за тях търговци, както и да не знаят на каква цена ще им бъде доставена електроенергията дори и само за месец напред. И тъй като търговците нямат зад гърба си ядрена централа, която да им дава сигурност независимо от пазара, те ще трябва да купуват енергията от борсата – следователно от пазара на едро ще зависи и цената на тока на дребно. А нашият пазар на едро е двулик: от една страна търговецът може да купува ток на борсата от сегмента „ден напред“, където ще получава напълно пазарна за момента цена; но от друга страна, ако е по-голям търговец, може да сключи договор с производител на енергия за няколко месеца или година напред. Така големите търговци структурират енергийния си портфейл с различни видове продукти, за да диверсифицират своя риск. Ако купуват тока само от борсата, те ще трябва да разполагат с голям финансов буфер, с който да овладяват и динамиката на цените, а и да им остава свободен ресурс, за да купуват необходимите им количества енергия. Ако сключват пък само дългосрочни договори, в даден момент може да загубят, и то много. Така че пазарът като цяло много зависи от "изкуството" на търговците, от връзките им със съседните борси, от структурата на техните портфейли и пр.“, обяснява подробно Иванка Диловска.

Особено важна роля на пазара занапред ще играе определената от КЕВР референтната пазарна цена, която за периода от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. е 90 лв./MWh.

„Лично на мен тази референтна цена ми се вижда доста реалистична“ – коментира Иванка Диловска.

„Истина е, че преди 3-4 месеца цените бяха по-ниски, но това беше заради многото спрени производства заради коронавируса, докато сега вече се връщат към нормалните си нива. Така че е съвсем нормално небитовите малки потребители да очакват да купуват електроенергията през следващите месеци на цени около тези 90 лв./MWh. Трябва да се има предвид обаче, че тази референтна цена е около 40% от крайната сметка, всичко останало са регулирани от КЕВР цени за достъп, пренос и пр., които важат до 30 юни 2021. Така че дотогава единствената променлива в сметката остават само пазарната цена на чистата енергия. В зависимост от структурата на потреблението регулираната цена на енергията в момента е в диапазона 95-110 лв./MWh. Към тази цена, разбира се, трябва да де добавят разходите и печалбата на съответния търговец на ток. Така че в рамките на 100-115 лв./MWh малките стопански потребители биха могли да получават чистата енергия през  месеците до 30 юни 2021 г.“ обобщи Иванка Диловска. И тъй като чистата енергия е само 40% от стойността на фактурата, то не е трудно да се изчисли, че би следвало, че средните крайни цени на електроенергията за малките фирми през следващите 9 месеца да се движи в диапазона 0.25-0.29 лв./KWh.

По нашите географски ширини обаче на цените, освен търсенето и предлагането, силно влияят и годишните сезони, като обикновено през ІV и І тримесечия пазарните цени на борсите в региона са по-високи, а през ІІ и ІІІ тримесечия – по-ниски, особено в пълноводни и не особено горещи лета.

В крайна сметка малките фирми ще влязат в новата си роля на свободни потребители с малко по-високи цени през следващите 6 месеца спрямо сегашните, след което вече ще получават енергията на по-ниски цени“, прогнозира Иванка Диловска.

„Въпреки че, ако лично аз имам, например, един фризьорски салон, изобщо не бих се занимавала с никакви цени на електроенергията“ – коментира Иванка Диловска. Което, разбира се, е напълно логично - първо, цената на енергията в един фризьорски салон формира много малка част от себестойността на услугата, и второ – собственикът му всеки месец може да коригира цените на услугите си в зависимост от всички фактори, които им влияят. Има обаче твърде много други фирми, в които цените на електроенергията са доста по-важни и именно те трябва много да внимават при избора си на търговец, с когото да сключат договор за снабдяване с енергия.

Коментари: 0