„Трейс“ продаде 2/3 от транспортното си дружество

Купувач е строителна компания с италианска собственост

„Трейс“ продаде 2/3 от транспортното си дружество

Снимка: Economic.bg/Архив

Строителният холдинг „Трейс груп холд“ АД е продал 63.25% от собствеността си в транспортното дружество „Трейс транс“ ЕООД. Купувач на дяловете е „Джи Чи Еффе Дженерале Коструциони Феровиарие“ АД – българският клон на италианска строителна компания. Купувачът и продавачът не са свързани лица, уточняват от холдинга.

„Трейс транс“ ЕООД беше създадена през 2010 г., когато строителния холдинг изкупи външните дялове в Трейс Бургас – Пи Ес Ай” ООД и след това го преименува.

Тогава целта беше да се създаде специализирано транспортно дружество в структурата на „Трейс груп холд” АД, за да се повиши ефективността и да се оптимизират разходите при осъществяване на основната дейност на компанията. При създаването си „Трейс транс” имаше задача да стопанисва и експлоатира 100-те нови самосвала на строителния холдинг, които осъществяваха основната част от транспорта, необходим при строителството на участъка от магистрала „Тракия“ от Стара Загора до Нова Загора.

В последствие това стана дружеството, което осигурява основната част от транспорта, необходим за обектите, които „Трейс груп холд“ изпълнява на територията на цялата страна.

От компанията не обявяват цената сделката. Прехвърлени са обаче 30 360 дяла. Основният капитал на дружеството е  4.8 млн. лв.
Коментари: 0