Учители и IT специалисти ще са най-търсените кадри през 2020 г.

Най-важното умение според работодателите е самоконтролът

Учители и IT специалисти ще са най-търсените кадри през 2020 г.

Снимка: Pixabay

2873 ~ 2 мин. четене

Учителите и IT специалистите ще са сред най-търсените кадри с висше образование през следващите 12 месеца в България. През следващите 3 до 5 години на българския бизнес ще са необходими повече от 20 хиляди IT специалисти и малко повече от 17 хиляди учители и преподаватели. 

Това показват резултатите от второто за 2019 г. проучване на потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта организира съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Изследването е национално представително и е направено чрез анкети сред 396 000 активни предприятия в страната. Данните показват, че през 2020 г. българският бизнес ще се нуждае от 90 500 специалисти с правоспособност или висше образование. Сред търсените професии ще са още медицински сестри, лекари, шофьори, машинни и строителни инженери.

В различните сектори на икономиката ще са необходими и 64 400 работници без специалност. Най-много от тях ще се търсят в секторите с по-ниска производителност като растениевъдство, строителство и хранително-вкусова промишленост. 

Най-голяма част от анкетираните работодатели, общо 84.1%, очакват техните служители да притежават умения за самоконтрол и дисциплина, става ясно от анализа. На второ място е умението за работа под напрежение (64.7%). На трето работодателите поставят потребността от знания и умения за въвеждане на нови технологии (51%).

Секторът, който ще търси най-много специалисти с висше образование през следващите 3 до 5 години, остава „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” – в него са 38% от всички заявени потребности, или общо 34 081. В индустрията приблизително еднакво е търсенето на специалисти по информационни технологии и програмиране и инженери.

Областите, в които работодателите заявяват най-много потребности от работна сила са София-град с дял от 27% от всички заявени потребности, следват Пловдив – 9.3%, Варна – 7,7%, Бургас – 7.3%, Благоевград – 5.2%. Най-слабо е търсенето в област Видин – 0.8% от всички заявени потребности, както и в Силистра, Търговище и Разград – с 1.1%.

Коментари: 0