Увеличават се пътуващите зад граница българи

В същото време, през декември намаляват родните туристи в чужбина и чуждите в България

Увеличават се пътуващите зад граница българи

Снимка: Стоян Йотов - \"Икономика\"

Автор: Стилиян Гребеничарски

Продължава тенденцията да се увеличават българите, пътуващи зад граница, става ясно от последните данни на Националния статистически институт. През декември броят им е бил близо 268 хил., което е с 12,4% повече спрямо същия месец на 2013 г.

Ръстът се дължи на пътуванията със служебна цел и други пътувания (гостуване, обучение, културни и спортни мероприятия), които са съответно с над 34 и 11% повече за една година. За сметка на това родните туриста зад граница през декември намаляват с 4%. Над половината от общия брой пътувания са с друга цел, служебните са 26,4%, а тези с цел туризъм и почивка – 22,2%.

Най-значително са се увеличили пътуванията към Австрия - с близо 66%, Италия – с 46,5%, Франция – 32,6%, Гърция – 32%, Германия – 27,4% и Сърбия – 24,2%. Българите са пътували по-рядко към Македония – с 14%, Турция – с 11%, Русия – с 8,7% и др.

Най-често с друга цел са посетени Русия – 74,4% и Гърция – 69,8%. Служебните пътувания заемат най-голям дял в тези до Белгия – над 64%, а туристическите са 35,7% от тези до Италия и 34,6% от тези до Италия.

През последния месец от изминалата година 430 хиляди чужденци са посетили страната, което е с 6% повече от броя им година по-рано. Силен спад от 25% се отчита при чуждите туристи, но той е на фона на ниския абсолютен брой преди началото на зимния сезон. Понижението се компенсира от над 35% служебни и 5,8% „други” посещения повече в страната. Преобладава делът на посещенията с други цели (включително гостувания и транзитни преминавания) - 55.7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 28.7%, и със служебна цел - 15.6%.

От общия брой чужденци, посетили България през декември, гражданите от Европейския съюз са 53,8% (със 7,8% повече на годишна база). Най-сериозно е увеличението при посещенията на граждани от Испания - с 31,9%, Италия - с 26,4%, Германия - с 20,9%, Чехия - с 13,8%, Обединеното кралство - с 12%, Гърция и Румъния - със 7,2%, и други. Намаляват посещенията на граждани от Словакия - с 26%, Унгария - с 15,4%, Австрия - с 8,4%, и други.

През декември 2014 г. Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 91% от всички посещения на граждани от Израел, 82,2% - от Македония, и почти 65% - от Сърбия. Служебните пътувания са 62,5% от всички посещения на граждани от Белгия и 57% от Австрия, а с други цели – 81,3% от посещенията на гърци и 77,6% на румънци.

Коментари: 0