В половин България безработицата е вече над 10%

През май търсенето на пазара на труда се възобновява, но все още не достига нивата от миналата година

В половин България безработицата е вече над 10%

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

3203 ~ 2 мин. четене

В 15 от 28-те области в България безработицата вече прехвърли 10%, при средно равнище за страната 9% за месец май, сочат данните на Агенцията по заетостта. Спрямо март, когато беше обявено извънредното положение в страната заради Covid-19, областите с двуцифрена безработица бяха с 4 по-малко. 

Спрямо април обаче средната безработица за страната ни расте с 0.1 пр. пункта, а спрямо година по-рано – с 3.7 пр. пункта.

Най-висока е безработицата в област Видин (16.5%) и Монтана (14.9%), но следва да се отбележи, че целият регион страдаше от висока безработица и преди коронакризата. Най-ниска е безработицата в София-град (4.4%), въпреки че през май номинално регистрираните безработни са най-много именно там. В Пловдив и Благоевград – другите два най-големи индустриални центъра - безработните като номинален брой са се увеличили също много.

Средно за страната за едно свободно място се конкурират деветима безработни. Най-силна е конкуренцията за работни места в Плевен, където за една свободна позиция се борят двадесет души, а най-малка е в София, където конкуренцията е между четирима.

Новорегистрираните безработни през май наброяват 31 500 души, което е с 63.8% по-малко спрямо април – най-тежкият месец и единственият пълен от въведеното извънредно положение в страната. Въпреки съществения спад спрямо април новите безработни през май са с 66.6% повече спрямо 12 месеца по-рано. Възрастовото разпределение показва, че най-много от лицата, регистрирани в бюрата по труда през изминалия месец, са между 30 и 49 г. - 50.4%, лицата над 50-годишна възраст са 30.0%, а младежите до 29 г. са най-малко - 19.6%.

Установена е тенденция най-много да са новорегистрираните от сектора на услугите, от неуточнен отрасъл, следвани от сектора на индустрията и аграрния сектор.

Анализът на новорегистрираните показва, че 18 626 лица са освободени от частния сектор. Броят им отчита значително намаление при сравнение с предходния месец, но на годишна база се отчита увеличение от 90.2%.

В същото време постъпилите на работа през май са 25 700 души, което е двойно увеличение спрямо април и е ръст от 25.2% спрямо същия месец миналата година. Данните показват, че преобладаваща част от безработните са постъпили на работа в реалната икономика, а в по-малка част – чрез програми, мерки и схеми за субсидирана заетост.

Търсенето на пазара на труда също се възобновява през май и расте с 30% спрямо април, но на годишна база пада с 14%. Данните показват, че близо 60% от заявените свободни работни позиции са в сектора на услугите и са в София-град, Бургас, Благоевград и Пловдив.

Подкрепи Economic.bg