Възложените на колекторските агенции вземания намаляват все повече

През първата половина на 2019 г. средният размер на задълженията на потребителите се е понижил под 1000 лв.

Възложените на колекторските агенции вземания намаляват все повече

Снимка: Pixabay

Възложените на колекторските агенции в България вземания намаляват все повече. Това сочат данни на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) за първата половина на годината, събрани чрез проучване на независимия институт за маркетингови изследвания „Ипсос България“.

След като за цялата 2018 г. бе отчетен спад в нововъзложения дълг, то за първите 6 месеца на 2019 г. тенденцията се е запазила – наблюдава се понижение на нововъзложения дълг с близо 38% в сравнение с първата половина на миналата година. Така обемът на възложените за събиране вземания в това първо полугодие е 464.3 млн. лева при 743.9 млн. лева за същия период на 2018 година.

Макар и не пропорционално, броят на отделните случаи също търпи понижение – за периода януари-юни те са малко над 570 хил. при 636 хил. за първото полугодие на 2018 г.

Докато средният размер на задълженията на потребителите през миналата година надхвърли психологическата граница от 1000 лв. и достигна 1162 лв., то през първото полугодие на 2019 г. той отново слиза в по-ниския диапазон и се равнява на 815 лева.

Без сериозно изменение остава разпределението на кредиторите по сектори, показват още данните на АКАБГ. Делът на банките остава най-съществен, макар да бележи понижение с около 5% спрямо същия период на 2018 година. Телекомите растат от 15% на 17%, докато възложените задължения по застрахователни продукти намаляват с 3 процентни пункта.

Малък ръст се наблюдава при задълженията за комунални услуги – от едва 1% за първото полугодие на 2018 г. до 5% през настоящия отчетен период. От 18% на 20% растат възложените за събиране обеми за небанкови финансови продукти или т.нар. „бързи” кредити. Според зам.-председателя на АКАБГ Лилия Димитрова, относителната стабилност там се обяснява с това, че профилът на потребителите на този конкретен продукт на практика не се изменя сериозно във времето, което прави положението по-статично.

Нов ръст, този път двоен – от 584.6 млн. на 1.180 млрд. лева отчитат от АКАБГ в обема на изкупения дълг у нас. Според Асоциацията това се дължи на няколко сделки с банкови институции, които са продали пакети със сериозен обем в рамките на периода. И извън частните случаи, активността при продажбата на задължения е висока.

Коментари: 0