Възстановено е подаването на природен газ в Павликени

Обектът е преминал всички проверки след аварията

Възстановено е подаването на природен газ в Павликени

Екипи на "Булгартрансгаз" ЕАД отстраниха възникналата в петък авария на магистралния газопровод в района на Павликени между линеен кран Патреш и линеен кран Летница. Възстановено е подаването на природен газ за битови консуматори от мрежата на "Булгартрансгаз" ЕАД. 

След отстраняване на аварията, обектът е преминал всички необходими проверки от надзорните органи, след което е издадено разрешение за въвеждане в експлоатация. 

Достигнати са необходимите количества природен газ в района на Павликени, така че всички потребители да могат да минат на нормален режим на потребление на природен газ, съобщават от Министерство на енергетиката.

Припомняме, че в петък сутрин при авария в газопровода възниква пожар, който бе отстранен без заплаха за населението. 

Коментари: 0