Юнкер с последна реч пред ЕП за състоянието на съюза

Евродепутатите ще призоват за приемане от всички страни на Истанбулската конвенция

Юнкер с последна реч пред ЕП за състоянието на съюза

Снимка: БТА

2111 ~ 3 мин. четене
Европейският парламент ще изслуша в сряда последната реч за състоянието на ЕС на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Обичайното годишно слово на председателя на ЕК очертава програмата на комисията за следващите 12 месеца и е последното преди изборите за евродепутати през май догодина. След тези избори ЕП ще гласува следващия председател на ЕК, но Юнкер няма да участва в надпреварата.

Тази вечер първата за новия политически сезон сесия на ЕП в Страсбург започва с обсъждане на доклад за тормоза на работното място, в общественото пространство и политическия живот. В документа е записано, че насилието, основано на пола, се дължи на липсата на равновесие във властта и отговорностите между мъжете и жените, и е свързано с патриархалното общество. Отбелязва се, че около 90 на сто от жертвите на сексуален тормоз са жени, а над половината жени в ЕС са пострадали от подобно отношение.

В доклада се изразява съжаление, че някои държави в ЕС все още не са одобрили конвенцията от Истанбул. Отправен е призив всички да я подкрепят и да започнат незабавно да я прилагат изцяло.

Утре ЕП ще гласува предложението България, Гърция, Литва и Полша да бъдат подпомогнати със средства от бюджета на ЕС за претърпени щети от природни бедствия. Уточнява се, през януари нашата страна е подала заявление за средства заради щетите от валежите и силните бури на 25 и 26 октомври миналата година. Предлага се България да получи 2,26 милиона евро. Отбелязва се, че валежите са взели пет жертви и са засегнали около 6000 души. Бедствието е довело до наводняването на 142 жилищни и над 1200 нежилищни сгради. Българските власти оценяват общите преки щети от бедствието на 90,3 милиона евро.

Също утре евродепутатите ще се запознаят с доклад за отношенията ЕС-САЩ. В документа се отбелязва, че САЩ остават единствената държава извън ЕС, чиито граждани пътуват до Общността без визи, но която не предоставя безвизов достъп на гражданите на всички държави от ЕС. В доклада е отправен настоятелен призив САЩ да премахнат визите за граждани на България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния възможно най-скоро. Припомня се, че ЕК е задължена по закон да спре временно освобождаването от визи за граждани на държави, които не са премахнали изискването за виза за гражданите на някои държави от ЕС. Допълва се, че срокът за това задължително действие на комисията изтече преди две години и половина.

Също утре ЕП ще обсъди доклад за обстановката в Унгария, в който се посочва, че Будапеща създава постоянна заплаха за ценностите на ЕС. За първи път ЕП съставя подобен доклад, в който се проучва необходимостта от задействането на член 7 от общностния договор - лишаване от правото на глас в Съвета на ЕС.

В доклада се отчита, че опасността от нарушаване на европейските ценности не се отнася само до отделните държави в ЕС, а оказва въздействие и върху другите в Общността, както и върху доверието помежду им. Изброени са 12 области, с които Будапеща е предизвикала тревога - конституционната и избирателната система; независимостта на институциите и правата на съдиите; корупцията и конфликтите на интереси; правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данни; свободата на изразяване; академичната свобода; свободата на вероизповедание; свободата на сдружаване; правото на еднакво отношение; правата на хората от малцинства; основните права на мигрантите; икономическите и социалните права.

В четвъртък ЕП ще обсъди доклад за различното качество на храни под еднаква опаковка в ЕС, предлагани най-често от международни дружества. Когато рекламират, продават или доставят стоки, дружествата следва да предоставят на потребителите точна и лесноразбираема информация за състава, включително за местни съставки и рецепти, така че да им се позволи да вземат информирано решение за покупка, пише в доклада. Основен принцип за марките следва да бъде, че потребителите имат доверие в състава, стойността и качеството на стоката, следователно е задължение на производителите да отговарят на тези очаквания. 

Потребителите не са уведомени, че стоки от една и съща марка и с една и съща опаковка са приспособени към местните предпочитания и вкусове, се допълва в текста.

Всички граждани на ЕС заслужават еднакво отношение със стоките, продавани на единния пазар. Всички потребители в ЕС се ползват с едни и същи права. Проверките показват, че някои производители са продавали стоки с различни изисквания за качество под една и съща марка и с подвеждащ сходен външен вид, като определени стоки в някои държави са съдържали по-малко от основната съставка или съставки с по-ниско качество. Това се наблюдава повече в държавите, присъединили се към ЕС след 2004 година. Дори това да не нарушава правилата на свободната пазарна икономика, представлява злоупотреба с търговска марка и възпрепятства прилагането на принципа за еднакво отношение към всички потребители, пише в доклада.
Подкрепи Economic.bg