Започва стажантската програма на БФБ за финансови анализатори

Минималното времетраене на стажа е 3 месеца

Започва стажантската програма на БФБ за финансови анализатори
БФБ-София обяви второ издание на стажантска програма за финансови анализатори. Програмата стартира на 16 май 2016 г. и ще продължи до края на февруари следващата година, като минималната продължителност на всеки индивидуален стаж е три месеца. 

Програмата ще даде възможност за придобиване на практически и теоретични познания в инвестиционната дейност, измежду които организация и роля на капиталовия пазар, анализ на финансови отчети и изготвяне на детайлен финансов профил на непублични компании. 

"Повече от 5 години Борсата провежда стажантски програми за квалификация на млади специалисти. Най-добрият атестат за нашите усилия е фактът, че преобладаващата част от преминалите през стажовете ни са вече част от инвестиционната общност в страната. Удовлетворени от резултатите, но и с още по-голяма задълбоченост подготвихме и тазгодишната програма "Финансов анализатор", така че да изграждаме експерти по световни стандарти", каза Георги Български, член на Съвета на директорите на БФБ-София.

Изискванията към кандидатите са да имат завършен шести семестър или висше образование, да имат задълбочен интерес в областта на пазарите на финансови инструменти, както и да ползват отличен финансов английски език. 

Стажът е неплатен. Повече информация за програмата и изискванията към кандидатите можете да намерите на интернет страницата на БФБ-София.
Коментари: 0