Застраховка ОБИЧАМ ЖИВОТА от \"ЗД Евроинс Живот\"

Тя покрива разходите за лечение в случаи на диагностициране на онкологично заболяване

Застраховка ОБИЧАМ ЖИВОТА от \

Диагнозата рак може да промени живота ти.

Никой не заслужава да чуе тази диагноза.

Но всеки има право да се бори с нея. 

„ОБИЧАМ ЖИВОТА” е специално разработена застрахователна програма в случай на диагностициране на онкологично заболяване. С нея всеки застрахован разполага с определена застрахователна сума до лимит, с която да финансира лечението си в хода на болестта. 

Застраховката е разработена отделно за жени – пакет „ЗА НЕЯ“ и за мъже – пакет „ЗА НЕГО“, с 3 нива на покритие: основно, разширено и пълно. Срокът и лимитът на застрахователната сума се избират от самия застрахован чрез специално разработен калкулатор. Срокът е от 5 до 10 години, а максималният лимит на застрахователната сума  е 100 хил. лева, която се изплаща поетапно в хода на лечението на болестта. 

Застраховка „ОБИЧАМ ЖИВОТА”, от „Застрахователно дружество Евроинс Живот” дава възможност на всеки застрахован да получи второ лекарско мнение за потвърждение или отхвърляне на поставената вече диагноза. Със съдействието на компания MediGuide America, един от световните лидери в областта на второ лекарско мнение, диагностицираните пациенти могат да получат второ лекарско мнение в над 200 международни специализирани медицински центрове.


Коментари: 0