Ръст на приходите от нощувки с 4.2% през октомври

Пренощувалите лица са с 5.6% повече

Ръст на приходите от нощувки с 4.2% през октомври

През октомври общият брой нощувки в хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване се увеличава с 3,7% спрямо същия период на миналата година и достига 727,8 хил. В местата за настаняване с 3 звезди има най-голямо увеличение на нощувките. Това показват данни на НСИ относно дейността на местата за настаняване за октомври, оповестени днес.

През въпросния месец в страната са функционирали общо 2 020 места с над 10 легла. Броят им се е увеличил с 4,4%, а леглата в тях с 4,8% спрямо година по-рано.

Хотелите с 4 и 5 звезди се оказват по-привлекателни за посетителите, като в тях са реализирани 71,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31,6% на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.9% от нощувките на български граждани и 20.3% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 37.5 и 8.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличават с 5,6% спрямо октомври 2014 г. Общият им брой достига 361,7 хил. души. По-голямата част са българи – 65,8%, предпочели главно местата за настаняване с 1,2 или 3 звезди. Средно те са реализирали по 2 нощувки. Чужденците са предпочели хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2015 г. е 18,4% и намалява с 0,6 пр.п. Най-висока е заетостта ва леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 22,4%.

Приходите от нощувки през октомври 2015 г. достигат 36 млн. лв., или с 4,2% повече в сравнение с октомври 2014 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани, така и от чужди - съответно с 6,2 и 2,2%.

Коментари: 0