Автор

Автор 2 статии

Георги Папакочев

"Южен поток" - политика или бизнес?

"Южен поток" е стратегически, приоритетен проект за България и намерението на нашето правителство е да започнаем строителни дейности още тази година“, обяви пред медиите министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Разчиствайки пътя

Мекото в България

Терористите са търсили "мека цел": тези думи, изречени от израелски представител, значат следното: че милиардите, които се изливат в тайните и явни силови структури на България, не стигат за "втвърдяване" на сигурността