Автор

Автор 100 статии

Явор Алексиев

Пазарът на труда удари таван

Пазарът на труда удари таван

Публикуваните през тази седмица данни на НСИ потвърждават опасенията за забавяне на експанзията на пазара на труда през 2018 г. След невиждания от годините преди кризата ръст на работните места със 154 хиляди

Рискът от бедност и социално изключване намалява, факторите са все по-ясни

Рискът от бедност и социално изключване намалява, факторите са все по-ясни

Комбинираният индикатор за риск от бедност и социално изключване включва три показателя: риск от бедност, нисък интензитет на икономическа активност и материални лишения. Това е и причината неговата стойност винаги

Кризата с уменията в България

Кризата с уменията в България

Разминаването между уменията на работещите и нуждите на бизнеса (т. нар. „skills mismatches”, които ще наричаме „несъответствие в уменията”) е феномен, който все по-често попада в полезрението на политиците

Този път май не става дума само за пари

Този път май не става дума само за пари

Отдавна отлаганите промени в системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания като че ли ще започнат да се случват „наесен”. Поне това подсказват ангажиментите, поети тази седмица от министър председателят

Местните данъци продължават да се увеличават

Местните данъци продължават да се увеличават

Установената през последните години тенденция на повишаващи се местни данъци продължава и през 2018 г. Българските общини увеличават ключови местни данъци, за да си осигурят необходимите собствени средства

Наемането на чуждестранни работници у нас и в ЦИЕ

Наемането на чуждестранни работници у нас и в ЦИЕ

През последните години недостигът на труд, който от десетилетия забавя икономическото развитие на някои от по-старите страни членки на ЕС, се превръща във все по-актуален проблем и в страните от Централна и Източна Европа

Глътка въздух за социалното подпомагане

Глътка въздух за социалното подпомагане

Възстановяването на пазара на труда оказва все по-осезаем положителен ефект не само върху приходната част на държавния бюджет, но и по отношение на разходите за някои видове политики като социално подпомагане