Автор

Автор 100 статии

Явор Алексиев

Преходът от работа към пенсия през погледа на Евростат

Преходът от работа към пенсия през погледа на Евростат

Наскоро Евростат публикува нов анализ, посветен на прехода на европейските граждани от работа към пенсия. Сравнението на данните за България с тези за останалите страни членки на ЕС отново извеждат на преден план няколко отдавна установени негативни ко

Икономически преглед на областите Благоевград, Пловдив и Стара Загора

Между 9 и 12 юни 2014 г. ИПИ организира поредица от кръгли маси в страната с фокус върху актуални проблеми на регионалното развитие. Първите три събития се проведоха в Благоевград, Пловдив и Стара Загора, като в тях взеха участие редица представители н

Кои области и общини усвояват най-много европейски фондове

През последните няколко години усвояването на европейски средства се превърна в основен инструмент за реализиране на редица местни политики в сферата на благоустройството, инфраструктурното развитие и опазването на околната среда.

Либерален поглед към Европа и мястото на България в нея

Макар вече седма година България да е член на Европейския съюз, много българи продължават да не правят значителна разлика между „ЕС” и „чужбина”. В случая не визирам станалата банална, но продължаваща да бъде вярна констатация,

Възстановяването в Европа – бавно, но мъчително

През тази седмица бяха публикувани два изключително важни за оценката на икономическото състояние на Европа доклада – тримесечните данни на Евростат за нивото на публичните задължения на страните-членки и годишният Преглед на заето