Автор

Автор 1 статии

Спас Мавров

Геомагнитните промени през 2012 г.

Искам да изразя една моя хипотеза, свързана с ролята и функциите на пирамидите в света. В случая ще дам своето становище единствено по отношение на функциите на трите пирамиди в Гиза, Египет, на фараоните Микерин