Икономика


Още от Икономика

Кохезионните фондове на ЕС се нуждаят от основен ремонт, според ZEW

Кохезионните фондове на ЕС се нуждаят от основен ремонт, според ZEW

Инструментът на Европейския съюз на стойност 392 млрд. евро за изглаждане на различията между по-бедните и по-богатите региони на 27-членния блок се нуждае от преразглеждане. Това е основният извод в доклад на ZEW

€170 млн. за четири български проекта по Механизма за свързване на Европа

€170 млн. за четири български проекта по Механизма за свързване на Европа

Четири български проекта – за изграждане на мрежа от паркинги, удълбочаването на река Дунав, модернизация на тягови подстанции и развитие на жп мрежата в пристанищни терминали – ще получат финансиране по Механизма за Свързване на Европа (МСЕ)