Бизнес / Индустрии


Още от Индустрии

Корабната индустрия договори постигане на нулеви емисии до 2050 г.

Корабната индустрия договори постигане на нулеви емисии до 2050 г.

Страните членки на създадената към ООН Международна морска организация (International Maritime Organization - IMO), приеха стратегия, свързана с отделяните парникови газове в корабоплаването, което поставя като цел достигането на нулеви нетни емисии