Закон за киберсигурност (6)

Технологични „патологии“, или ролята на новия Закон за киберсигурност

Технологични „патологии“, или ролята на новия Закон за киберсигурност

Технологиите са неизменна част от ежедневието не само на крайния потребител, но постепенно се превърнаха в по-ключов фактор за бизнес просперитета и икономическото развитие като цяло