СИДЕНОР ГРУП (6)

Стомана Индъстри – по пътя на успеха

Стомана Индъстри – по пътя на успеха

“Стомана Индъстри” АД е дъщерна фирма на “Сиденор Груп”, която е част от холдинг “Виохалко”. “Сиденор Груп” се състои от компании, които произвеждат, преработват и търгуват с продукти от стомана

Силата на стоманата

Силата на стоманата

Инвестициите в нови технологии, екология и човешки ресурси дават шанс на компанията успешно да се конкурира на европейския пазар