Силата на стоманата

Металургичното предприятие е европейски лидер в производството и търговията с висококачествени продукти от стомана

Силата на стоманата

ЕДНО ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО

СИДЕНОР ГРУП се състои от компании, които произвеждат,  преработват и търгуват с продукти от стомана. Групата е един от най-големите производители на стомана на Балканския полуостров с водещи позиции в Европа. Като част от международната корпоративна структура на ВИОХАЛКО СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД се превръща в един от европейските лидери в производството и търговията с висококачествени продукти от стомана.


ФИРМЕН ПРОФИЛ

Стоманодобивният завод на групата започва историята си на 5 ноември 1953 г. като металургичен комбинат “Ленин”, впоследствие името е променено на СТОМАНА ИНДЪСТРИ. През юни 2001 г. СИДЕНОР ГРУП  придобива мажоритарния дял на СТОМАНА АД и поема управлението и цялостната експлоатация на компанията. Преходът към частния сектор е повратна точка в историята на фирмата, която включва основен инвестиционен план от над 500 млн. евро, целящ модернизирането на производствените съоръжения и цялостна реконструкция на дружеството, която да позволи продукцията на компанията напълно да отговаря на широко приетите стандарти за качество, като EN, DIN, ASTM, JIS, BS, Lloyd‘s Register, Germanischer Lloyd и др.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

СТОМАНА ИНДЪСТРИ разчита на уменията и усилията на своите служители, признавайки, че човешките ресурси са най-важни в бизнес сектора днес. Първостепенно за компанията е да привлича, усъвършенства и поддържа най-добрите си кадри, като осигурява тяхното професионално израстване и възнаграждава техния труд. Отделът за човешки ресурси постоянно разработва и прилага модерни административни модели, сред които  оценка на дейността, базирана на способността и целите, постоянно обучение и връзка на възнаграждението с резултатите. Компанията насърчава образованието и обучението на своя персонал и осигурява възможността служителите да участват в различни семинари. Обучението покрива множество образователни предмети, сред които контрол на качеството, професионално здраве и безопасност, комуникация,  финанси и счетоводство, продажби и маркетинг, развитие на техническите умения, чужди езици. СТОМАНА ИНДЪСТРИ постоянно си партнира с известни чуждестранни компании, които предлагат ноу-хау, образование в техническата и административната сфера, както и съвременни разработки в технологичния сектор и прилагането им в индустрията.

СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ

Като всяка модерна корпорация, СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД е широко ангажирана в социалната сфера и е основен партньор в развитието на гр. Перник. Всяка година  СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД участва в реализацията на редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото.


ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Запазването на околната среда е с висок приоритет за управлението на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД. Екологичните теми никога не са били предмет на компромис. Управляващите дружеството постоянно полагат усилия за подобряване културата на компанията  по отношение опазването на околната среда при стриктно спазване изискванията на закона, международните стандарти и критерии, взимайки предвид и най-добрите практики на страните с високоразвита индустрия.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Като производител с богата история и опит сме напълно наясно с факта, че нашето развитие и просперитет зависят от увереността и доверието на клиентите във възможностите ни да надминем техните очаквания както по отношение на качеството, така и по отношение на условията на сроковете за доставка. Високото качество на нашите изделия се осигурява с помощта на съоръжения за безразрушителен контрол от напълно оборудваните лаборатории на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД. Помощ при разработването на нови продукти се осигурява от научноизследователския център на групово ниво в СИДЕНОР ГРУП,  който се намира в гръцката столица Атина.

КОНКУРЕНТЕН ИГРАЧ

Благодарение на нашите инвестиции в нови технологии, екология и персонал СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД успява да отговори на пазарните очаквания и да бъде основен и конкурентен играч на Европейския пазар за висококачествени стомани, с широка гама от продукти, включително дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили.

Коментари: 0