Стомана Индъстри – по пътя на успеха

От 2010 година насам в предприятието са вложени над 60 млн. евро капитални инвестиции

Стомана Индъстри – по пътя на успеха
“Стомана Индъстри” АД е дъщерна фирма на “Сиденор Груп”, която е част от холдинг “Виохалко”.
“Сиденор Груп” се състои от компании, които произвеждат, преработват и търгуват с продукти от стомана. Групата е едно от най-големите стоманодобивни предприятия на Балканския полуостров  с водещи позиции в Европа.

Понастоящем, като частна компания, с  над 64-годишно наследство, “Стомана Индъстри” АД се превръща в един от европейските лидери в производството и търговията с висококачествени продукти.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Нашият сектор не е единственият, но е сред основните потърпевши от липсата на квалифицирани кадри. В тази връзка Стомана Индъстри е широко ангажирана в социалната сфера, а също е основен партньор в развитието на гр. Перник. Главна цел при формирането на този фокус е компанията да има възможността с дейността си да влияе и да допринесе за положителна промяна, развитие и да привлече повече млади хора.
Последните три години на 1 ноември компанията организира ден на отворените врати. Инициативата е под слогана “Гордея се с труда на моите родители”, като има за цел децата на работещите в завода да се запознаят отблизо с различните професии и да научат какви качества, знания и умения са им нужни за практикуването им.

ИНВЕСТИРАМЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ

От 2010 година насам в предприятието са вложени над 60 млн. евро капитални инвестиции. С тях се осъществиха много проекти. Сред тях най-мащабните  са създаването на депо за промишлени отпадъци, закупуването на вакуумен дегазатор, реконструкция на машина за непрекъснато леене на блуми и сляби. Всичко това ни дава възможност да произвеждаме широка гама от продукти, включително дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и най-вече специални марки стомана, целящи да покрият високите изисквания на автомобилната индустрия и машиностроенето.ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Като резултат от дългогодишните инвестиции и подобрения не закъсняват и добрите финансови резултати на компанията - 2016 г. бе най-добрата година от кризата насам, като този тренд се запази  и през 2017 г.
От 2014 г. до момента основната заплата в предприятието се е увеличила средно с около 12%. Интегрирана е бонусна система, програма за обучение и препоръчан служител.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Като структурно определящо предприятие ние в СТОМАНА приемаме, че защитата и опазването на околната среда е ключов компонент за нашия бизнес растеж. Ние се стремим непрекъснато да подобряваме екологичните си показатели, които са значително под допустимите норми. При  стриктното спазване на действащото законодателство и международните стандарти за предотвратяване на замърсяването, предприемаме непрестанни действия за намаляването на производствените  емисии.
Коментари: 0