влизане в ERM-2 (2)

България изпрати молба за присъединяване към Банковия съюз

България изпрати молба за присъединяване към Банковия съюз

В изпълнение на поетия ангажимент от писмото за намерение за участие във Валутен механизъм 2 (ВМ2), на 18 юли т.г. България изпрати заявление за тясно сътрудничество в рамките на Единния надзорен механизъм (ЕНМ)