Свръхоптимизъм за американската икономика

Внимавайте с инвестициите в долари и акции на US компании

Свръхоптимизъм за американската икономика
3713 ~ 2 мин. четене

През последните седмици на финансовите пазари се наложи мнението, че американската икономика работи на пълни обороти. Аз обаче бих препоръчал малко по-спокойно с оптимизма. 

Корпоративните печалби за 2015 г. в САЩ падат с 3.2%,  за първи път от 2008 година насам. Американските компании бяха ударени от намаления експорт, вследствие на силния долар през последните години, евтиния внос поради същата причина и лошото състояние на енергийния сектор. 

Само за последното тримесечие на 2015 година печалбите преди облагане са се свили със 7.8%. Линеещите печалби поставят резонно въпроса дали компаниите ще запазят потенциала си да разкриват нови работни места и да увеличават инвестициите си. 

Към настоящия момент се счита, че американската икономика почти е достигнала пълния си капацитет на трудова заетост. Според водещи макроикономисти в основата на американското икономическо възстановяване са потреблението и ипотечния пазар. 

Интересно е да се отбележи, че 26% от работещите имат спестявания по-малко от 1000 долара. В този смисъл, поддържането на висока трудова заетост е от изключителна важност за потреблението, или казано с други думи, американските семейства са почти напълно лишени от каквито и да е парични резерви.

Казвам всичко това, тъй като в основата на решението на Федералния резерв на САЩ да не повиши лихвите през месец март се съдържат до голяма степен и скрити послания. Чувства се един свръхоптимизъм за състоянието на американската икономика, който отново притъпява сетивата на инвеститорите по отношение на риска. В тази посока е и последната ревизия на БВП за последното тримесечие на миналата година, който показа ръст само с 0.7%.

Точно поради горепосочените аргументи е важно да се подходи изключително внимателно както за поемането на риск при инвестиране в американски акции, така и за стойностите на американския долар. Като се има предвид, че към настоящия момент всички разчитат единствено на капацитета на американската икономика като основен глобален икономически двигател, нещо определено не е както трябва.

Подкрепи Economic.bg