България изпрати молба за присъединяване към Банковия съюз

Решението е в изпълнение на поетия ангажимент за присъединяване към ERM-2

България изпрати молба за присъединяване към Банковия съюз

Снимка: Economic.bg/Архив

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Министерството на финансите е изпратило заявление за тясно сътрудничество в рамките на Единния надзорен механизъм (ECB) - т.нар. Банков съюз. Решението е в изпълнение на поетия ангажимент с писмото за намерение за участие във Обменно-валутния механизъм (ERM II), изпратено до Съвета на ЕС на 18 юли 2018 г.

Присъединяването към Банковия съюз е задължително условие пред България, за да може страната да кандидатства за приемане в "чакалнята за еврото" и след това в Еврозоната. Според приетите от правителството условия София ще се присъедини едновременно в ECB и ERM II, но трябва да покрие условията за това.

Според МФ това трябва да се случи в рамките на една година.

Формалната процедура за такъв вид сътрудничество се прилага за първи път от създаването на Банковия съюз и е подробно дефинирана в Решението на ЕЦБ от 31 януари 2014 г. относно тясното сътрудничество с националните компетентни институции на участващите държави членки, чиято валута не е евро (ECB/2014/5). Съгласно Решение ECB/2014/5 заявлението съдържа в приложение проект на законодателни текстове, уреждащи ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор на банковите финансови институции, считано от датата на стартиране на тясното сътрудничество.

Към момента тече процедура по съгласуване на проект на тези текстове между МФ, БНБ и ЕЦБ, който ще бъде внесен за формално становище от ЕЦБ.

В заключение заявяваме, че компетентните български институции следват стриктно и координирано приетия от правителството План за действие, включващ мерки за присъединяване към ВМ2 и Банковия съюз, се казва в съобщението на финансовото министерство.
Коментари: 0