вътрешен дълг (19)

На излизане Ананиев предлага поемане на 20 млрд. лв. дълг

На излизане Ананиев предлага поемане на 20 млрд. лв. дълг

Поемане на нов дълг в размер на около 20 млрд. лв. за следващите три години, прогнозира кабинетът в оставка в публикуваната на сайта на финансовото министерство и изпратена до Европейската комисия

Ниският дълг е от малкото предимства на България

Ниският дълг е от малкото предимства на България

Българската икономика има редица слабости, като корупцията и престъпността, неефективните публични услуги, намаляващото население, размерът на сивата икономика и липсата на висококвалифицирана работна ръка

Правителството продължава ударното взимане на вътрешни заеми

Правителството продължава ударното взимане на вътрешни заеми

Министерството на финансите планира да изтегли още 200 млн. лв. заем от вътрешния пазар в третия за тази година аукцион за държавни ценни книжа. Правителството ще се възползва от добрите пазарни условия

Държавата взе още 200 млн. лв. заем от вътрешния пазар

Държавата взе още 200 млн. лв. заем от вътрешния пазар

На проведения днес аукцион Министерството на финансите пласира 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 200 млн. лв. Постигната е среднопретеглена доходност в размер на 0.32%