глоби (207)

Фонд „Земеделие“ ще намали субсидиите за опожарени парцели

Фонд „Земеделие“ ще намали субсидиите за опожарени парцели

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще налага глоби за палене на земеделски площи и ще ореже субсидиите за парцелите, които се опожаряват преди подаването на заявления по схемите на директните плащания