деклариране (71)

Изтича срокът за подаване на декларации за доходите

Изтича срокът за подаване на декларации за доходите

Срокът за подаване на декларации за доходите и плащането на данъка върху общата годишна основа за физически лица изтича днес. До днес трябва да се декларират и внесат и окончателните осигурителни вноски за 2019 г.