Изтича срокът за подаване на декларации за доходите

За първи път тази година от НАП предоставиха услуга, чрез която данъчните декларации са предварително попълнени

Изтича срокът за подаване на декларации за доходите

Снимка: Economic.bg/Архив

1000 ~ 1 мин. четене

Срокът за подаване на декларации за доходите и плащане на данъка върху общата годишна основа за физически лица изтича днес. До края на деня трябва да се декларират и внесат и окончателните осигурителни вноски за 2019 г.

С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се промениха много срокове, свързани с подаването на финансовите отчети и плащането на данъците от страна на юридическите лица, както и при физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация обаче не беше удължен.

В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април. А в срок до 30 юни 2020 г. трябва да подаде нова годишна данъчна декларация за всички доходи, включително и от дейността си като ЕТ, като направи и годишно изравняване на осигурителните вноски.

За първи път тази година от Националната агенция по приходите предоставиха услуга, чрез която данъчните декларации са предварително попълнени, но за да бъдат подадени по този начин, е необходимо наличието на персонален идентификационен код. Гражданите, които са се сдобили с ПИК, проверяват и потвърждават информацията в автоматично създадената декларация. Ако има неотбелязани доходи, като например такива от наем, те се допълват.

Подкрепи Economic.bg