дивиденти (7)

Инвеститорите на БФБ са получили над 150 млн. лв. дивиденти за 2016 г.

Инвеститорите на БФБ са получили над 150 млн. лв. дивиденти за 2016 г.

В Деня за акции всички индивидуални инвеститори ще могат да купуват и продават акции на основен пазар на Българска фондова борса, без да плащат такси към институциите и комисиони към посредниците