държавен зрелостен изпит (4)

В специалност „Право“ ще се влиза и с матура

В специалност „Право“ ще се влиза и с матура

Министерският съвет одобри допълнение в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“