В специалност „Право“ ще се влиза и с матура

Мотивът на правителството да снижи критериите е желанието да се избегне струването на много хора по време на кандидатстудентските изпити

В специалност „Право“ ще се влиза и с матура

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Министерският съвет одобри допълнение в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. През учебната 2021/2022 година ще се даде възможност на всички висши училища сами да изберат как да организират приема в специалност „Право“, като писмените конкурсни изпити няма да са задължителни.

Университетите ще могат да изберат друг формат за провеждане на изпит или след решение на Академичния съвет да приемат студенти с успешно издържани държавни зрелостни изпити.

Предвид продължаващата извънредна обстановка, препоръките и прилаганите мерки от здравните власти, най-удачният вариант е приемът на студенти за предстоящата учебна година по специалност от регулираните професии „Право“ да бъде осъществен по същия ред като предходната учебна година, се казва в решението на Министерски съвет.  По този начин ще се сведе до минимум необходимостта от събиране на големи групи от хора във висшите училища с цел опазване на тяхното здраве.

Допълнението е направено след проведени срещи на министъра на образованието и науката и министъра на правосъдието с деканите на всичките девет юридически факултета на висшите училища в страната и ръководствата на висшите училища.

Коментари: 0