електронно досие (3)

Работодателите вече могат да поддържат електронни досиета на служителите

Работодателите вече могат да поддържат електронни досиета на служителите

Работодателите вече могат да създават и съхраняват документите от трудовото досие на служителите в електронен формат. Това става възможно благодарение на нормативни промени, приети днес от Министерския съвет