Работодателите вече могат да поддържат електронни досиета на служителите

Условието е изпращането и получаването на електронните документи да се извършва чрез услугата за електронна препоръчана поща

Работодателите вече могат да поддържат електронни досиета на служителите
3887 ~ 1 мин. четене
Работодателите вече могат да създават и съхраняват документите от трудовото досие на служителите в електронен формат. Това става възможно благодарение на нормативни промени, приети днес от Министерския съвет. Условието е изпращането и получаването на електронните документи да се извършва чрез услугата за електронна препоръчана поща, предоставяща възможност за доказване на връчването на всяко съобщение.

Всички разходи за размяна на електронните документи ще са за сметка на работодателя.

Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги. Тя се поддържа от Държавната агенция „Електронно управление“. Интегрира се към информационните системи на администрациите, а достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран електронен подпис, ПИК и други, средства приети с държавен акт.

За да се поддържат електронни трудови досиета ще има и допълнителни изисквания. Информационните системи на работодателя да не позволяват случайно или незаконно унищожаване на документи и данни и да не се допуска неправомерен достъп, изменение или разпространение на личните данни на работниците и служителите.

За размяна на електронни документи между работодателя и работника ще се изисква изрично съгласие на работника, като то може да бъде оттеглено по всяко време.

Запазва се възможността документите в трудовото досие да се създават на хартия, като се гарантира, че работниците и служителите могат да подават документи на хартиен носител при изградена информационна система на работодателя.
Коментари: 0