наддаване (4)

Агенцията за приватизация продава имот в Кранево

Агенцията за приватизация продава имот в Кранево

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ 8 523 кв.м, намиращ се в с. Кранево