посолства (5)

Превенцията ще ограничи забавените плащания

Превантивни мерки и подходи за системно управление на рисковете са ключът към намаляване на забавените плащания - като количество и като период на забавяне. Така ще се намали междуфирмената задлъжнялост и ще се повиши стабилността при паричните потоци