приоритетни професии (3)

Кабинетът прие мерки за насърчаване на дуалното образование

Кабинетът прие мерки за насърчаване на дуалното образование

На първо място вече е напълно регламентирано как да става съставянето на списъците със защитени професионални специалности и с професии, за които се очаква да има недостиг на пазара на труда. Също така е определено как министерствата

АИКБ иска да повиши атрактивността на важните професии

АИКБ иска да повиши атрактивността на важните професии

„Проблемът с човешкия ресурс е много остър и излиза на първо място в анкетите сред бизнеса като пречки за инвестициите, ръста на продажбите и задържащ фактор на икономическия растеж като цяло, оттам и на жизнения стандарт”, коментира Велев.