продава (13)

НАП ще продава отнето по 110 дела имущество

НАП ще продаде отнето в полза на държавата имущество по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, това реши Министерски съвет на днешното си заседание. За имуществото има влезли в сила съдебни решения по 110 случая.